• سیاست دولت در حوزه دینی: کدام نهاد آن را تنظیم می‌کند

  سیاست دولت در حوزه دینی: کدام نهاد آن را تنظیم می‌کند

  هر کشوری در حوزه سیاست مذهبی دیدگاه خاص خود را دارد. در کشورهای آسیای مرکزی، ادارات و سازمان‌های دولتی دارای سطوح و موقعیت‌های مختلف حوزه مذهبی را به نفع دولت تنظیم می‌کنند. بسته به این، سیاست دولت در این جهت متفاوت است. در قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان، سیاست مذهبی در دست دولت است. در ترکمنستان…

 • فمینیسم و ​​حقوق زنان در قرقیزستان

  رعایت حقوق زنان از دوران باستان امری ذاتی برای قرقیزها بوده است. در ذهن این مردم، برابری جنسیتی و حقوق زنان معنایی منفی ندارد، زیرا با دین و آیین آنها مغایرتی ندارد. اما مفهوم فمینیسم که نسبتاً جدید است و در اصل اهدافی را که اعلام می‌کند، دنبال نمی‌کند، باعث بی‌اعتمادی و احساسات منفی در بین…

 • نمایش آثار هنری گالری تاتام[1] در فرودگاه پیترماریتزبورگ[2]

  نمایش آثار هنری گالری تاتام[1] در فرودگاه پیترماریتزبورگ[2]

  کمیته سرمایه مالی مسوندوزی[3] در مورد معرفی آثار هنری گالری به منظور تبلیغ مسوندوزی به مسافرانی که به فرودگاه پیترماریتزبورگ[4] می‌رسند، تصمیماتی گرفت.

 • گزارشی در مورد مرکز فرهنگی انگلستان و فعالیت مرکز در لبنان

  گزارشی در مورد مرکز فرهنگی انگلستان و فعالیت مرکز در لبنان

  مرکز فرهنگی انگلیس یکی از سلاح‌های نرم کشور به شمار می‌رود که به بهانه ترویج فرهنگ، هنر، آموزش و غیره نفوذ خود را در کشورهای مختلف مستحکم و در فراهم ساختن بسترهای تبعیت هرچه بیشتر این کشورها فعالیت خود را ادامه و آنان را منجر به وابستگی کامل می‌نماید.

 • قوانین مذهبی ژاپن

  قوانین مذهبی ژاپن

  قانون اساسی آزادی مذهب را تضمین می کند و دولت را ملزم می کند که از آموزش دینی یا هر گونه فعالیت مذهبی دیگر خودداری کند. این قانون، سازمان‌های مذهبی را از اعمال هرگونه اقتدار سیاسی یا دریافت امتیاز از دولت منع می‌کند.