فرهنگ معمولاً فضای سیاست را چندان اشغال نمی کند، و در مبارزات انتخاباتی اخیر کمتر از آن صحبت شده است. در مناظره تلویزیونی رودرروی آلبرتو نونیز فئیخو و پدرو سانچز نیز فرهنگ غایب بود، به جز البته اشاره ای گذرا به سانسور تئاتری بر اساس نوشته ویرجینیا وولف در یکی از شهرداری ها، پس از روی کار آمدن حزب وکس در آن.

تیتر: قانون، سانسور، آزادی و گاو نر

حزب سوسیالیست، مردمی و سومار ترویج خلاقیت و حمایت از هنرمندان را به عنوان راهبرد فرهنگی پیشنهاد می کنند. حزب وکس، از سنت ها و گاوبازی دفاع می کند[1]

این بخش 2.4 درصد به تولید ناخالص داخلی اسپانیا (3.4 درصد در صورت اضافه شدن فعالیت های مربوط به مالکیت معنوی) کمک می کند و 700 هزار شغل ایجاد می کند. سرمایه گذاری در فرهنگ 0.37٪ از بودجه دولت در سال 2023 را تشکیل می دهد. برای درک این عدد خوب است بدانیم بودجه بخش دفاعی 2.5٪ و آموزش 1.1٪ کل بودجه است. رقم بودجه فرهنگ کمی بیش از 1800 میلیون یورو است که بخش مهمی از آن به لطف کمک های مالی اروپا پس از همه گیری تامین شده است.فرهنگ نه تنها به دلیل فعالیت های اقتصادی آن، بلکه به دلیل اهمیت آن در ساختن آنچه که «روایت کشور» نامیده می شود  و به دلیل ابزاری شدن فزاینده آن در هنگام جذب گردشگر بنیادی است. و برای ایجاد فضای نشاط‌بخش برای عموم شهروندان نیز ضروری است، اگرچه معمولاً این موضوع چندان برجسته نمی‌شود. همچنین قانون اساسی در اصل 44 خود، فرهنگ را به عنوان یک حق مورد تاکید قرار داده است.

برخی از مسائل مربوط به فرهنگ موضوع مناقشات کمپین های انتخاباتی بوده است. مانند سانسور که در بالا ذکر شد. چنین مسائلی در مواردی رخ داده اند (در شهرداری ها و دولت های خودمختار) که در آنها حزب مردمی اختیارات مربوط به حوزه فرهنگ را به حزب وکس واگذار کرده است. بحث دیگری که این روزها مطرح می شود، نیاز به بودن یا نبودن وزارت فرهنگ است. فئیخو، نامزد حزب مردمی، مشخصا اعلام کرد که اگر دولت را به دست بگیرد، فرهنگ را در مجموعه آموزش و دانشگاه ها می گنجاند، همانطور که همه دولت های تشکیل شده توسط حزب مردمی انجام دادند. به این ترتیب وزارت مستقلی برای فرهنگ در دولت او نخواهد بود.مسائل داغ دیگری مانند نقش دولت در حوزه فرهنگ، تخصیص بودجه وزارتخانه، اقدامات مصوب در اساسنامه هنرمندان یا قوانین سینما و حمایت هنری وجود دارد که برگزاری پیش از موعد انتخابات آنها را متوقف کرد. روز جمعه 23 تیر ماه رویدادی در مرکز «هنرهای زیبا» در مادرید تحت عنوان «فرهنگ در مرکز بحث های سیاسی» برگزار شد که توسط بنیاد گابئیراس (Gabeiras) سازماندهی شده بود و در آن نمایندگان چهار حزب اصلی حاضر در انتخابات حضور داشتند.

در این نشست گفته شد که حزب سوسیالیست فرهنگ را "به عنوان چیزی اساسی و استراتژیک، نه به عنوان سرگرمی صرف" درک می کند و طبق گفته نماینده این حزب، آنها از یک قانون جامع برای بخش فرهنگ دفاع می کنند که از «آزادی خلق اثر هنری» محافظت می کند. برنامه سوسیالیست ها یک پیمان ملی برای فرهنگ را پیشنهاد می کند. در این برنامه از نیاز به صندوق های سرمایه گذاری در فرهنگ یا مدل یارانه ای که ثبات را برای سازندگان ایجاد می کند، دفاع شده است.نماینده حزب مردمی نیز توضیح داد: «در مورد فرهنگ، آنچه PP را با PSOE و سومار متحد می‌کند بی‌نهایت بیشتر از آن چیزی است که ما را از هم جدا می‌کند، و می‌تواند باعث ایجاد یک پیمان ملی در این بخش گردد. فرهنگ یعنی حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، اما این همه تاثیر فرهنگ نیست. فرهنگ یعنی 100 درصد تولید معنوی. ما نمی توانیم فقط در مورد صنعت فرهنگی صحبت کنیم.

برنامه حزب مردمی بر "ترویج، دفاع و احترام" نسبت به زبان اسپانیایی تاکید دارد و در آن از فرهنگ به عنوان "بزرگترین میراث" کشور نام برده شده است. «به فرهنگ همیشه کمتر از آنچه شایسته آن است توجه می شود. هیچ چیز نامطلوب تر از کاهش بودجه برای فرهنگ نیست. نماینده حزب مردمی گفت: یارانه ها بله، منظم و با مبالغ بیشتر، بدون یارانه تئاتر و رقص وجود ندارد.نماینده حزب سومار گفت برای این حزب، «فرهنگ یک سیاست اجتماعی است». برنامه حزب خانم یولاندا دیاز، مبتنی بر آزادی خلق هنری و دسترسی به فرهنگ به عنوان یک حق اساسی است. او از به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی،  برای همکاری فعالیت های فرهنگی در نسبت با  گذار زیست محیطی و برابری جنسیتی حمایت می کند. این کارشناس گفت: به دست آوردن «زمان زندگی کردن» [یکی از پیشنهادات سومار]، در واقع داشتن زمان برای فرهنگ نیز هست. نماینده سومار گفت که او توسعه قانون حمایت را وعده می دهد و از تنوع مدل های تامین مالی در بخش فرهنگ دفاع می کند.

نماینده وکس در این نشست گفت: «مشکل بزرگ این است که ایده فرهنگ، همانطور که رسانه ها و فعالان بیان می کنند، با ایدئولوژی اشتباه گرفته می شود. چپ میراث فرهنگ را در اختیار دارد و ما می خواهیم با ادعای یک فرهنگ ملی از آنها جدا شویم.» او افزود: «نه تنها افراد چپ تحصیل کرده اند. برنامه انتخاباتی این حزب بخش خاصی از فرهنگ را در بر نمی گیرد و به نظر می رسد چندان علاقه ای به بعد خلاقانه آن ندارد، بلکه به ابزاری سازی آن و قرار دادن آن به عنوان  گفتمان هویتی اش علاقه مند است. بنابراین، در برخی از مناطقی که PP اختیارات خود را در این حوزه واگذار کرده است، حزب سوسیالیست و متحدان چپ آن علیه آنچه که در ایدئولوژی آنان نمی گنجد یعنی ترویج سنت ها و آداب و رسوم عمومی اسپانیا، به بهانه اینکه این ها خواست «افراطیان» است، سانسور اعمال کرده است. مهمتر از همه، گاوبازی، به عنوان نمادی محو نشدنی از اسپانیا است. مرور جزئی تاریخ، به‌ویژه اپیزودهای حماسی مانند نبرد کوادونگا، پیروزی بر مسلمانان، سلطنت پادشاهان کاتولیک، فتح آمریکا از دیگر علایق فرهنگی حزب وکس است. نماینده این حزب استدلال می‌کند: «برای بهبود تأمین مالی فرهنگ، ما پیشنهاد می‌کنیم مالیات‌ها کاهش یابد و یارانه‌ها قطع شوند».

رئوس برنامه های فرهنگی ارائه شده از سوی چهار حزب اصلی

حزب سوسیالیست:

 • ایجاد یک پیمان ملی در حوزه فرهنگ، و نیز توسعه دادن قانون جامع حمایت از هنرمند
 • ایجاد نهادهای جدید: از جمله مرکز ملی عکس و باز طراحی مرکز سینماتک اسپانیا
 • اصلاح و بازسازی موسسه هنرهای صحنه ای و موسیقی (INAEM) و قانون سینما و نیز ایجاد دفتر حقوق مولف
 • تحرک بیشتر در بخش سمعی بصری و بازی های رایانه ای

حزب مردمی:

 • افزایش حمایت و احترام به زبان اسپانیایی و به فرهنگ و تاریخ اسپانیا
 • به تصویب رساندن قانون تازه ای برای حمایت مالی از پروژه های فرهنگی و نیز قانون تازه برای میراث فرهنگی
 • تکمیل و توسعه قانون حمایت از هنرمند
 • تشویق و ترویج پروژه های فرهنگی در شبکه های محلی روستایی و شهرهای کوچک و مناطق حاشیه ای
 • حمایت از کتابخوانی و شیوه های جدید خلق هنری، جوانان و آفرینندگان خلاق

حزب سومار:

 • افزایش قابل توجه و با نگاهی مترقی در بودجه بخش فرهنگی
 • اصلاح سامانه یارانه های توزیعی در بخش فرهنگ 
 • مباررزه با ناپایداری شغلی افراد مشعول به کار در بخش فرهنگ و نیز آفرینندگان هنری
 • ایجاد یک طرح ملی فرهنگ مورد توافق همه احزاب
 • به تصویب رساندن قانونی جدید برای میراث تاریخی و فرهنگی
 • احیای قانون سینما، دفتر حقوق مولف و آموزش های هنری

حزب وکس:

 • تقویت زبان اسپانیایی در خارج از کشوراز طریق موسسه سروانتس، دفاع از شخصیت، فرهنگ و نشانه های اسپانیایی در تمام جهان
 • تقویت جشن های محلی و سنتی به عنوان شاخص های هویتی و پیوند دهنده جامعه
 • مبارزه با تلاش های صورت گرفته برای پاک کردن میراث اسپانیایی در قاره آمریکا: «ما اسپانیایی ها به خاطر گذشته قرار نیست از کسی عذرخواهی کنیم»
 • حمایت از گاوبازی و حفاظت از گاوهای مبارز

کد خبر 16569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =