• جایگاه و نقش خانواده در فرهنگ تایلندی

    جایگاه و نقش خانواده در فرهنگ تایلندی

    تایلند که به خاطر فرهنگ پر جنب و جوش، تاریخ غنی و مهمان نوازی گرم خود شناخته شده است، تاکید زیادی بر ارزش های خانوادگی دارد. رویکرد تایلندی به زندگی خانوادگی که ریشه در سنت‌ها و متاثر از بودیسم دارد، عمیقاً با احترام، هماهنگی و احساس قوی حمایت جمعی در ارتباط است.