دین > قانون ادیان

  • درگیری مسلمانان اهل تسنن با مسیحیان ارتدکس گرجستان

    روزسه شنبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹خبر" درگیری میان مسلمانان اهل تسنن و مسیحیان ارتدکس گرجستان در منطقه آجارا روستای "بوکناری"رسانه ای شد و این موضوع به سرعت به سر تیتر خبرهای روز تبدیل گردید و انعکاس گسترده ای پیدا کرد و با موضع گیری های مقامات گرجستان پیرامون این موضوع همراه شد.