• ازدواج قومیت‌های مختلف در قزاقستان

    ازدواج‌های قومیتی

    ازدواج قومیت‌های مختلف در قزاقستان

    در جامعه چندقومیتی قزاقستان، نسبت به ازدواج‌های قومیت‌های مختلف همیشه صبورانه برخورد می‌شد. سکونت بیش از 125 گروه قومی، منطقه‌های مرزی با پنج کشور (روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، چین)، گسترش جریان‌های مهاجرت تحصیلی، مهاجران کاری از ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی و غیره در کنار عوامل دیگر…

  • افکار عمومی مردم در خصوص سینمای قزاقستان

    به گفته گلمیرا ایلووا، نویسنده مقاله و رئیس بنیاد تحقیقات اجتماعی و سیاسی «استراتژی»، این بنیاد به طور مستمر موضوع تحقیق در مورد وضعیت حوزه‌های مختلف فرهنگ را مطرح می‌کند. آنها این بار، با نظرسنجی از 2400 پاسخ‌دهنده که در تمام مناطق مختلف قزاقستان انجام داده اند، می‌خواستند بدانند مردم در مورد…