اسلام چینی

  • مطالعات اسلامی در چین

    مطالعات اسلامی در چین

    دین اسلام یکی از ادیان الهی بزرگ جهان و یکی از سه دین مهم و تاثیرگذار در سرزمین پهناور چین است. برپایۀ اسناد تاریخی موجود، دین اسلام در دوران حکومت سلسله تانگ در سال ۶۵۱ میلادی به این سرزمین وارد شد. با این که از زمان ورود آئین محمدی به این سرزمین بیش از سیزده قرن می گذرد و مسلمانان در برخی…

  • برگزاری سومین نشست علمی فواد در باره چینی سازی اسلام

    روز دوم جولای سال ۲۰۱۹ سومین نشست علمی فواد در موضوع " چینی کردن اسلام" در پکن، تیان جن و خه به توسط انجمن اسلامی پکن، معهد علوم اسلامی پکن، کمتیه اسلامی در انجمن ادیان چین و پژوهشگاه ادیان جهان؛ اکادمی علوم اجتماعی چین در پکن به طور مشترک برگزار شد.