بازی های سنتی

  • بازی های سنتی قرقیزستان: قیز کومای

    قیز کومای یکی از قدیمی ترین بازی های اسب سواری است که ریشه آن از روزگاران قدیم؛ زمانی که دختران سرباز و اسب سوار بودند، سرچشمه می گیرد.

  • بورکوتچی( شکار با عقاب)

    بورکوتجی یا همان شکار با عقاب یکی از انواع بازی های سنتی قرقیزها بشمار می رود. قرقیزها از قدیم شکار با عقاب را دوست دارند و تشویق می کنند. شکار با عقاب از قدیم الایام بین قرقیزها مهم بوده و رواج داشته است و حتی از شاهین و باز نیز برای شکار استفاده می شد.