• آشنایی با کمیساریای فرهنگ و رسانه دولت آلمان (BKM)

    آشنایی با کمیساریای فرهنگ و رسانه دولت آلمان (BKM)

    کمیساریای فرهنگ و رسانه دولت فدرال آلمان نهاد متولی فرهنگ و رسانه این کشور امسال بیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد. این اداره عالی فدرال در سال 1998 ایجاد شد تا فعالیت های سیاست گذاری فرهنگی و رسانه ای دولت آلمان را در یک سازمان دولتی جمع کند. پس از میشائل نویمان، جولیان نیدا-روملین،…