مونته نگرو

  • اصل واقعیت، اگرچه با دروغ های بزرگ پوشیده شده است، نمی تواند پنهان بماند

    اصل واقعیت، اگرچه با دروغ های بزرگ پوشیده شده است، نمی تواند پنهان بماند

    این سخنان نوام چامسکی که در سال 2014 در یک پانل در مورد رابطه اسرائیل و فلسطین صحبت کرد، در این دنیای تحلیل های متعدد، اظهارات متناقض، نظرات با انگیزه ایدئولوژیک، ما را در کشف حقیقت در دریای دروغ یاری می دهد در آمریکا، اگر در فقر زندگی کنید، حقوقی که ثروتمندان دارند را ندارید. چامسکی می‌گوید:…

  • روابط فرهنگی آلمان و مونته‌نگرو

    روابط فرهنگی آلمان و مونته‌نگرو

    دولت فدرال آلمان سال‌ها است که از پیوستن مونته‌نگرو به اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. از این‌رو، دو کشور روابط گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر دارند. آلمان چندین پروژه در راستای اصلاح و تقویت ساختارهای اداری و قضایی و همچنین ارتقای جامعه مدنی و آزادی رسانه‌ها در مونته‌نگرو…