به دلیل ایدئولوژی های دهه 1990، ساکنان مسلمان امروزی صربستان احساس می کنند شهروندان درجه دوم هستند

در دوره قبل، زومر zoomer به موضوع یهودستیزی و چگونگی انعکاس آن از طریق ایدئولوژی های نئوراست گرا و نئوچپ پرداخت. در تحقیق در مورد این موضوع، با داده هایی در مورد رشد بیشتر اسلام هراسی در جهان مواجه شده ایم. در این زمینه با ایوان ایوب کوستیچ، همکار پژوهشگر در مؤسسه فلسفه و نظریه اجتماعی صربستان، درباره ظهور اسلام هراسی، جلوه ها و راههای پیشگیری از آن صحبت کردیم.کوستیچ خاطرنشان می کند که علاوه بر اسلام هراسی، "اصطلاحاتی مانند نفرت ضد مسلمانان، نژادپرستی ضد مسلمانان نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم تحمل و خصومت نسبت به اسلام و مسلمانان است

 نویسنده: تئودورا برکیج

در دوره قبل، زومر  zoomer به موضوع یهودستیزی و چگونگی انعکاس آن از طریق ایدئولوژی های نئوراست گرا و نئوچپ پرداخت. در تحقیق در مورد این موضوع، با داده هایی در مورد رشد بیشتر اسلام هراسی در جهان مواجه شده ایم. در این زمینه با ایوان ایوب کوستیچ، همکار پژوهشگر در مؤسسه فلسفه و نظریه اجتماعی صربستان، درباره ظهور اسلام هراسی، جلوه ها و راههای پیشگیری از آن صحبت کردیم.

کوستیچ خاطرنشان می کند که علاوه بر اسلام هراسی، "اصطلاحاتی مانند نفرت ضد مسلمانان، نژادپرستی ضد مسلمانان نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم تحمل و خصومت نسبت به اسلام و مسلمانان است." احساسات منفی از طریق یک سلسله نگرش های مختلف آشکار می شود که از طریق آن کلیشه ها، ویژگی ها و باورهای منفی یا توهین آمیز و تحقیرآمیز به مسلمانان نسبت داده می شود. کوستیچ توضیح می دهد که «این نگرش نسبت به مسلمانان منجر به تبعیض اجتماعی-سیاسی و اقتصادی آنها و همچنین طرد آنها از زندگی عمومی می شود. اغلب، نفرت ضد مسلمانان یا اسلام هراسی می تواند منجر به انواع مختلف جنایات ناشی از نفرت شود که در دهه های اخیر رو به افزایش بوده است.»او تأکید می‌کند که «بزرگ‌ترین مشکل وقتی درباره اسلام‌هراسی صحبت می‌کنیم این است که در بسیاری از موارد ماهیت سیستمی و ساختاری دارد، نهادینه شدن آن، که اساساً همه سطوح زندگی مسلمانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد».

یهود ستیزی یا صهیونیسم؟

به گفته همکار ما، یهود ستیزی نوعی نژادپرستی و عدم تحمل است که جوامع در سراسر جهان باید قاطعانه با آن مبارزه کنند، اما این که یهودی ستیزی در اروپا «رشد چشمگیری» ندارد. "بسیاری از مطالعات خلاف این را می گویند. در اکثر کشورهای اروپایی، یهودیان تقریباً توسط اکثریت ملل پذیرفته شده اند. اما، تکرار می‌کنم، این بدان معنا نیست که ما نباید به این نکته اشاره کنیم که یهودی‌ستیزی یک پدیده بدخیم و خطرناک است، به‌ویژه اگر تجربه تاریخی یهودیان در اروپا را در نظر بگیریم.کوستیچ همچنین تأکید می کند که باید مراقب بود که یهودی ستیزی با انتقاد از ایدئولوژی صهیونیستی یکی نشود. "صهیونیسم، ایدئولوژی حاکم در اسرائیل است که سازمان های بسیاری در اروپا نیز از آن حمایت می کنند و یک ایده فوق ملی گرایانه و انحصاری است که دلایلی برای انتقاد شدید دارد." کوستیچ توضیح می‌دهد: «متاسفانه بسیاری از سازمان‌های طرفدار صهیونیسم عمداً انتقاد از صهیونیسم را به‌عنوان شکلی از یهودستیزی معرفی می‌کنند.

کوستیچ می گوید؛ از سوی دیگر، وقتی از اسلام هراسی یا نفرت ضد مسلمانان صحبت می کنیم، واقعاً در حال افزایش است. «در یک نظرسنجی بسیار جامع که چند سال پیش توسط مرکز تحقیقاتی Pew معتبر انجام شد، نشان داده شد که شهروندان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیشترین عدم تحمل را نسبت به مسلمانان و کولی‌ها دارند. در زمینه فوق، مهم است که علاوه بر مبارزه با نفرت ضد مسلمانان، نبرد سازش ناپذیری نیز علیه ایدئولوژی ها و عقاید نژادپرستانه ویرانگر و غیرقابل قبولی که اعضای جمعیت روما را از انسانیت خارج می کند، انجام شود.

کوستیچ می گوید که مسلمانان را به این گونه دشمن معرفی می کنند که «بر تفاوت های اساسی و تغییر ناپذیر تمدن های غربی-مسیحی و اسلامی پافشاری می کنند و علاوه بر این، اسلام را از هر گونه معنویت محروم می کنند. کوستیچ توضیح می‌دهد که آنها با «تبدیل اسلام به یک ایدئولوژی سیاسی عجیب، خشن و واپس‌گرا» به این نتیجه دست می‌یابند.یکی از ابزارهایی که در اقدامات آنها استفاده می شود، گسترش ترس و وحشت در بین شهروندان اروپایی از تهاجم احتمالی "بربرهای مسلمان" است که معمولاً بدلیل مهاجرت های اخیر از خاورمیانه است. در این گونه روایات تأکید می شود که هدف نهایی مسلمانان در واقع اسلامی سازی و استعمار اروپا و انقیاد ارزشی عقلانیت اروپایی، روحیه روشنگری، کثرت، آزادی جنسی و برابری جنسیتی است، یعنی ایجاد نوعی. اورابیا Eurabia » او می‌افزاید که «هرچقدر هم که این روایت‌ها در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسند، متأسفانه در بین شهروندان اروپا هم طنین‌انداز می‌شوند».

آیا اسلام هراسی در صربستان وجود دارد؟

کوستیچ می گوید که اسلام هراسی در صربستان به همان شکلی که در کشورها و جوامع اروپای غربی وجود دارد تجلی نمی یابد. این موضوع به میزان قابل توجهی، با عدم تحمل قومی-ناسیونالیستی که در صربستان نسبت به دو گروه قومی - بوسنیایی‌ها و آلبانیایی‌ها - وجود دارد، همپوشانی دارد و در هم آمیخته است.»کوستیچ توضیح می‌دهد که به دلیل بالا، وقتی درباره صربستان صحبت می‌کنیم، می‌توانیم در مورد نفرت قومی صحبت کنیم و نه درباره اسلام‌هراسی «محض». او می افزاید که در روند انگ زدن به بوسنیایی ها و آلبانیایی ها، «به دلیل اینکه هر دو گروه عمدتاً از مذهب اسلام هستند، اغلب از ترفندهایی استفاده می شود که بر اساس «دیگری» بودن آنها است. در مورد تأمل در زمینه سیاسی، ایوب کوستیچ بیان می کند که «نیروهای سیاسی که ایدئولوژی های خود را بر اساس ایده های ناسیونالیسم انحصاری صرب قرار می دهند، جایی که صربستان بیش از هر چیز متعلق به مذهب ارتدوکس تلقی می شود، اما همچنین در بافت دین هویت ملی صرب، تصویر مسلمان، که اغلب با "ترک" یکی می شود، به عنوان یک "خائن به ایمان اجدادی" و "کافر" ترسیم می شود، به همین دلیل است که احساسات بسیار منفی در باره آنها ایجاد می شود. او می افزاید که «اخیراً ما این فرصت را داشته ایم که شاهد افزایش سیاست ها و لفاظی های ضد مهاجرتی باشیم که احساسات ضد مسلمانان و کلیشه های بسیار منفی نیز بر آن حاکم است.کوستیچ خاطرنشان می کند که در اینجا تأکید بر این نکته مهم است که کلیشه های منفی نسبت به مسلمانان منحصراً ویژگی احزاب و سازمان های دست راستی نیست، بلکه «به وضوح در محافل «پیشرو» طرفدار اروپا وجود دارد، که در آن گاهی اوقات سطح شگفت انگیز اروپامحوری و ناآگاهی نسبت به تمدن اسلامی و تاریخ مشاهده می شود.

پیامدهای سخنان نفرت انگیز با الهام از اسلام هراسی

کوستیچ توضیح می دهد سخنان تنفرآمیز منجر به احساس عدم تعلق، طرد شدن و بیگانگی می شود. که در پایان اغلب به ناامنی و اضطراب می انجامد. وی یادآور می شود که «در صربستان نمونه بسیار واضحی داریم که به دلیل اصرار بر سیاست های دهه نود که منجر به نسل کشی و پاکسازی قومی مسلمانان بوسنیایی و آلبانیایی شد، بسیاری از اعضای این گروه های قومی نمی توانند صربستان را کشور «خود» ببینند. اما در بهترین حالت خود را به عنوان شهروند درجه دو احساس می کنند، در حالی که برخی به دلیل احساس عمیق وجودی، فیزیکی و تهدید تصمیم به ترک این کشور می گیرند.

روشهای پیشگیری از اسلام هراسی

همکار ما توصیه می کند که اولاً از طریق "حمایت سازش ناپذیر از جوامع و ارزش های مختلف" می توانیم در سرکوب گسترش این پدیده سهیم باشیم. کوستیچ نتیجه گرفت: « جوامعی که واقعاً متکثر هستند، نه بر اساس ایده بسیار اشتباه «تحمل tolerance »، بلکه مبتنی بر پذیرش واقعی و صادقانه "تفاوت ها" و "دیگران" هستند.

1402/09/27

منبع: https://zoomer.rs/ivan-ejub-kostic-zbog-ideologija-devedesetih-stanovnici-se-danas-osecaju-kao-gradjani-drugog-reda/

کد خبر 17729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =