سیستم آموزشی مدرن

  • تلاش زنان مسلمان برای حفظ حجاب در پایتخت آلمان

    تلاش زنان مسلمان برای حفظ حجاب در پایتخت آلمان

    معلمان مسلمان در برلین، پایتخت آلمان، پس از تشخیص دادگاه مبنی بر تبعیض آمیز و خلاف قانون بودن قانون بی طرفی مذهبی که باعث ممنوعیت کامل پوشیدن لباس ها و نمادهای فرقه ای و دینی در مدارس دولتی شهر بود، مجاز به پوشیدن حجاب اسلامی در کلاس درس شدند. شخصیت ها و سازمان های اسلامی در لغو این ممنوعیت…

  • نقش توسعه ی اموزشی در مدرنیزاسیون ژاپن

    نقش توسعه ی اموزشی در مدرنیزاسیون ژاپن

    رونق یک کشور، رشد شهرها، همه چیز به مردم بستگی دارد. " مدارس بسازید و توانایی مردم را توسعه دهید." این عبارت در یک نمایش تئاتری بر اساس یک داستان واقعی در ژاپن است. در این داستان، Nagaoka Domain، که اکنون شهر ناگائوکا در استان نیگاتا است، در طول جنگ داخلی بازسازی میجی از فقر رنج می برد. وقتی…