مرکز تحلیلی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه

مرکز تحلیلی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه یکی از اندیشکده‌های مهم کشور محسوب می‌شود. این مرکز مقر اطلاعات عملیاتی و پشتیبانی تحلیلی و تخصصی از فعالیت‌های دولت فدراسیون روسیه در مورد مسائل اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است.

معرفی مرکز:

مرکز تحلیلی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه یکی از اندیشکده‌های مهم کشور محسوب می‌شود.

عنوان به روسی: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

این مرکز مقر اطلاعات عملیاتی و پشتیبانی تحلیلی و تخصصی از فعالیت‌های دولت فدراسیون روسیه در مورد مسائل اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است.

معرفی مرکز: مرکز تحلیلی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه

مرکز تحلیلی به طور فعال جهت تحلیل وضعیت زندگی مردم و جامعه به صورت تخصصی کار می‌کند، معیشت آنان را در نظر دارد با مناطق روسیه، سازمان‌های ملی و بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی همکاری می‌کند. در این مرکز میزگردها، بحث‌های تخصصی، سمینارها و رویدادهای دیگر به طور منظم با حضور نمایندگان مقامات فدرال و منطقه‌ای، شرکت‌ها، انجمن‌های عمومی، اتحادیه‌های صنعتی و صنفی و انجمن‌ها برگزار می‌شود.

از سال 2018، یکی از حوزه‌های کلیدی فعالیت مرکز، تحلیل مبحث تحول دیجیتال صنایع و از سال 2019، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ بوده است.

از فوریه 2021، مرکز تحلیلی پشتیبانی سازمانی و فنی را برای فعالیت‌های مرکز هماهنگی دولت فدراسیون روسیه انجام می‌دهد. این یک ساختار جدید است که تعامل بین وزارتخانه‌ها و ادارات، مناطق و سازمان‌های فدرال را در روند حل و فصل شرایط عادی و اضطراری، اجرای وظایف اولویت‌دار و پروژه‌های شناسایی شده توسط رئیس جمهور و دولت کشور پیش می‌برد. فعالیت‌های آن بر اساس فنآوری‌های دیجیتال مدرن است - یک سیستم مدیریت پروژه ویژه، یک سیستم مدیریت ریسک توسعه اجتماعی-اقتصادی، یک سیستم چندوجهی برای جمع‌آوری بازخورد از شهروندان و در نهایت یک سیستم تجزیه و تحلیل داده‌ها و افکارسنجی.

همچنین از جمله حوزه‌های کاری جدید و مرتبط، هوش مصنوعی و دولت مردم محور است که ارتباط تنگاتنگی با ابتکارات استراتژیک برای توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور تا سال 2030 دارد.

امروزه مرکز تحلیلی بیش از 450 کارشناس و تحلیلگر را در استخدام خود دارد.

از ژانویه 2020، رئیس مرکز تحلیلی دولت فدراسیون روسیه؛ کنستانتین میخایلوویچ کالینین است.

Калинин Константин Михайлович

تاریخچه این مرکز:

کمیته برنامه‌ریزی دولتی اتحاد جماهیر شوروی تا حدودی به ایده استفاده از رایانه در عمل خود امیدوار نبود. اما با این وجود، اولین مرکز رایانه‌ای توسط کمیته برنامه‌ریزی دولتی ایجاد شد. این امر در دستور شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی در مورد ایجاد یک مرکز رایانه تحت کمیته برنامه‌ریزی دولتی اتحاد جماهیر شوروی بیان شد: «به منظور استفاده از فناوری رایانه الکترونیکی برای انجام کارهای برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی» این فرمان توسط الکسی کاسیگین در 1 اکتبر 1959 امضا شد.

این مرکز طی چندین سال کار، مسیرهای اصلی توسعه و کاربرد عملی روش‌ها و مدل‌های اقتصادی و ریاضی را در برنامه‌ریزی اقتصادی ملی تشکیل داد و کار در زمینه پیش‌بینی جمعیتی برای کل اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری‌های اتحادیه آغاز شد.

در ماه مه 1963، کمیته مرکزی و شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی، قطعنامه‌ا"در مورد بهبود مدیریت معرفی فناوری رایانه و سیستم‌های خودکار در اقتصاد ملی تصویب کردند. بر اساس این قطعنامه، مرکز کامپیوتر به مرکز کامپیوتر اصلی کمیته برنامه‌ریزی دولتی اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد که تا فروپاشی به مدت 28 سال فعالیت داشت.

معرفی مرکز: مرکز تحلیلی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه

دستاورد اصلی آن را می‌توان به عنوان اولین دستاورد در عمل جهانی در نظر گرفت که محاسبات بین صنعت ترازهای تولید و توزیع محصولات را بر اساس یک مدل ریاضی توسعه داد (قبل از آن، تراز یک سند کاملاً آماری بود). توسعه سایبرنتیک در اتحاد جماهیر شوروی تا حد زیادی شایستگی مرکز محاسبات اصلی است.

به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس مرکز اصلی کامپیوتر، ساختمانی 12 طبقه‎ای ساخته شد که مرکز تحلیلی همچنان در آن قرار دارد. معمار لئونید پاولوف یک نمونه منحصر به فرد از معماری کامپیوتر را ایجاد کرد که نمادی از پیشرفت فنی زمان خود بود: یک مکعب لعاب دار و کمی مسطح با اضلاع 36 در 42 در 42 متر به طور نامتقارن بالای اتاق طبقه 1 قرار دارد و فراتر از آن به سمت خیابان امتداد می‌یابد. قسمت بیرون‌زده به شکل منشورهای معکوس روی پایه‌ها قرار دارد. اندازه مکعب معنای نمادینی دارد: معمار نشان داد که یک میلیونیوم محیط زمین است که با دقت مطلق محاسبات ماشین مرتبط است.

در سال 1984، نظارت منطقه‌ای و شهری بر توسعه اقتصادی اجتماعی به یک حوزه مهم تحقیق تبدیل شده بود به تدریج مرکز تحلیل به مرکز اصلی تحلیل توسعه منطقه‌ای مبدل گشت.

در آغاز سال 2009، مطابق با وظایف محول شده، متخصصان نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های اصلی فعالیت‌های دولت و پروژه‌های کمیسیون تحت نظر رئیس جمهور فدراسیون روسیه برای نوسازی و توسعه فناوری اقتصاد و اجتماعی روسیه را آغاز کردند. با استفاده از اطلاعات و ابزارهای تحلیلی مجموعه جامعی از شاخص‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور انجام شد.

در دسامبر 2012، کنستانتین نوسکوف به عنوان رئیس جدید مرکز تحلیل منصوب شد. با ظهور یک تیم جدید، ایده تبدیل مرکز تحلیلی به یک شرکت مشاوره مدرن و به صورت موضوعی در حوزه‌های فعالیت دولت محقق شد.

در سال اول کار در قالب جدید، از برنامه‌ها فراتر رفتند: به جای 100 نظر کارشناسی و مطالب تحلیلی برای حمایت از فعالیت‌های دولت، 160 گزارش تهیه شد، به جای 166 گزارش اطلاعاتی در مورد موضوعات مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، 242 گزارش گردآوری شد و مهمترین جهت دستیابی به موفقیت اجرای فعالیت‌های کارشناسی و تحلیلی بود: هنجار تعیین شده برای سنجش فعالیت ایالتی 5 بار فراتر رفت.

در ماه مه 2018، کنستانتین نوسکوف به سمت وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه منصوب شد.

معرفی مرکز: مرکز تحلیلی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه

برای شصتمین سالگرد تأسیس مرکز تحلیلی دولت فدراسیون روسیه، در اکتبر 2019 کتاب «پیشگامان دیجیتالی‌سازی» منتشر شد که در مورد اولین تلاش برای دیجیتالی کردن مدیریت دولتی صحبت می‌کند. منظور سازمان‌هایی بودند که قبل از مرکز تحلیلی پروژه سیستم خودکار محاسبات کمیته برنامه‌ریزی دولتی اتحاد جماهیر شوروی را اجرا کردند که در طی ایجاد آن سایبرنتیک نوپای، تجسم واقعی خود را در مدیریت اقتصاد روسیه دریافت کرد.

از فوریه 2021، مرکز تحلیلی پشتیبانی سازمانی و فنی را برای فعالیت‌های مرکز هماهنگی دولت فدراسیون روسیه، که کار آن مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال مدرن است، ارائه می‌دهد.

امروزه وظیفه اصلی مرکز تحلیل، پشتیبانی کارشناسی عملیاتی برای تصمیم‌گیری‌های دولت است. و در خط مقدم وظایف: صنعت و تجزیه و تحلیل استراتژیک، پروژه‌های ملی، تحول دیجیتال، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی، افکارسنجی و تحلیل رفتاری - اینها تنها برخی از موضوعاتی هستند که کارشناسان مرکز روی آنها کار می‌کنند.

منبع:

https://ac.gov.ru/

کد خبر 16946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =