نهادهای اصلی دولتی در زمینه سیاست خانواده

حوزه سیاست خانواده در قزاقستان تحت تاثیر فعالیت‌های چندین موسسه دولتی است که هر یک وظایف مختلفی را در این رابطه بر عهده دارد.

کمیسیون ملی امور زنان و خانواده و سیاست جمعیتی جمهوری قزاقستان وابسته به ریاست جمهوری

این کمیسیون با هدف اجرای یک سیاست جامع دولتی در مورد خانواده، برابری زنان و مردان در چارچوب استراتژی «قزاقستان-2050: سیر سیاسی جدید دولت شکل‌گرفته» و در چارچوب مشارکت قزاقستان در معاهدات بین‌المللی در مورد مسائل خانوادگی و برابری جنسیتی ایجاد شد.

این نهاد مشورتی وظایف زیر را انجام می‌دهد:

- تعامل با سازمان‌های دولتی و نهادهای جامعه مدنی در مورد مسائل حفاظتی منافع خانوادگی؛

- اجرای بیانیه هزاره سازمان ملل متحد و نظریه سیاست خانواده و جنسیت در جمهوری قزاقستان تا سال 2030؛

- تحلیل وضعیت زنان و خانواده و وضعیت جمعیتی؛

- ارائه پیشنهادها و توصیه‌ها به ارگان‌های دولتی در مورد جهت‌گیری‌های اصلی سیاست جنسیتی و خانوادگی-جمعیتی در جمهوری قزاقستان.

این کمیسیون در فعالیت‌های خود دستیابی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در حوزه اقتصادی، توسعه اقدامات برای حفظ و تقویت سلامت عمومی از جمله مسائل باروری، بهبود کیفیت زندگی، رفع خشونت در خانواده و محیط کار و استفاده از تجربه بین‌المللی در مبارزه با خشونت علیه مردان، زنان و کودکان را ترویج می‌کند.

* وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی جمهوری قزاقستان

 یک نهاد دولتی در جمهوری قزاقستان است که رهبری را در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، تعامل بین دولت و جامعه مدنی، فعالیت‌های مذهبی، سیاست‌های جوانان و خانواده، آگاهی عمومی، خیریه، داوطلبی، میانجی‌گری، تضمین ثبات سیاسی داخلی بین ادیان و هماهنگی بین قومی ارائه می‌کند.

دایره فعالیت این وزارتخانه، حوزه‌هایی مانند «حوزه مذهبی»، «دسترسی به اطلاعات»، «جامعه مدنی»، «سیاست خانواده»، «سیاست‌های جوانان»، «فعالیت‌های رسانه‌ای» و «روابط بین قومی» را شامل می‌شود. شایان ذکر است که وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی جمهوری قزاقستان تنها نهاد دولتی است که مجاز به تصمیم‌گیری در مورد زمینه‌های فعالیت”سیاست خانواده“ است. این حوزه به کمیته امور جوانان و خانواده واگذار شده است.

- کمیته امور جوانان و خانواده به عنوان بخشی از فعالیت‌های خود، وظیفه اجرا و هماهنگی اجرای سیاست خانواده در جمهوری قزاقستان را دارد که شامل موارد زیر است:

  • تجزیه و تحلیل و بهبود قوانین در زمینه سیاست خانواده؛
  • تجزیه و تحلیل سیستم و پیش‌بینی روندها در زمینه سیاست خانواده؛
  • ایجاد هماهنگی بین بخشی در حوزه سیاست خانواده؛
  • حمایت روش‌شناختی برای اجرای سیاست خانواده دولتی؛
  • مشارکت در تشکیل، اجرا، نظارت بر اجرای نظم اجتماعی دولتی در مورد مسائل سیاست خانواده.
  • سازماندهی و اجرای رویدادهای سراسری در زمینه خانواده.

* مرکز مطالعات کانون خانواده در انستیتوی قزاقستانی توسعه اجتماعی

این مرکز پشتیبانی تحقیقاتی برای اجرای سیاست خانواده در کشور را انجام می‌دهد. مرکز مطالعات کانون خانواده از سال 2019 فعالیت خود را آغاز کرده است. در این دوره، این مرکز گزارش‌های ملی «خانواده‌های قزاقستانی» و «گزارش در مورد مبارزه با خشونت خانگی در جمهوری قزاقستان» تهیه کرد و همچنین سالانه تحقیقات کمی و کیفی جامعه‌شناختی را انجام می‌دهد. از زمان ایجاد انستیتوی قزاقستانی توسعه اجتماعی، این مرکز، تحقیقاتی را در مورد موضوعاتی مانند توسعه خانواده‌های پرجمعیت، خانواده‌های ساکن در مناطق روستایی، ازدواج زودهنگام و مدنی، طلاق و پیامدهای آن و مدل‌های فرزندپروری انجام داده است.

* وزارت آموزش و پرورش جمهوری قزاقستان

این وزارتخانه سیاست‌هایی را در زمینه آموزش کودکان و همچنین در زمینه حمایت از حقوق کودکان اجرا می‌کند.

خط مشی این نهاد دولتی در ارائه آموزش‌های پیش‌دبستانی، متوسطه و فنی و همچنین در شکل‌گیری ارزش‌های جهانی انسانی در کودکان است. وظایف حمایت از حقوق کودکان مستقیماً به کمیته حمایت از حقوق کودکان وزارت آموزش و پرورش جمهوری قزاقستان مربوط می‌شود. این وزارت به عنوان بخشی از فعالیت‌های خود، نظارت، اجرا و کنترل بر حفاظت از حقوق و منافع مشروع کودکان، مبارزه با بی‌سرپرستی کودکان، پیشگیری از یتیمی اجتماعی و سایر پدیده‌های منفی موجود در محیط کودکان در تعامل با دولت، سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی را اجرا می‌کند.

این کمیته هر سال یک گزارش ملی در مورد وضعیت کودکان در جمهوری قزاقستان تهیه و منتشر می‌کند.

غیر از نهادهای نامبرده، سایر ارگان‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت، وزارت کار و تامین اجتماعی، وزارت گردشگری، وزارت کشور، اداره آمار ملی آژانس برنامه‌ریزی و اصلاح راهبردی جمهوری قزاقستان در چارچوب صلاحیت خود در این زمینه دخیل هستند.

* مراکز پشتیبانی از خانواده‌ها 

سیاست خانواده در جمهوری قزاقستان جزء مهمی از کل سیاست اجتماعی دولت است. مطابق با نظریه خانواده و سیاست جنسیتی در جمهوری قزاقستان تا سال 2030، مراکز پشتیبانی از خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده، حل تعارضات خانوادگی، ارائه اقامت موقت و اقدامات حمایتی همه‌جانبه از خانواده ها فعالیت می‌کنند. در آینده نزدیک کارت خانواده دیجیتالی ساخته و اجرا می‌شود که شناسایی سریع خانواده‌هایی که در شرایط سخت زندگی قرار می‌گیرند و کمک به آنها را ممکن می‌سازد. با در نظر گرفتن جنبه جنسیتی، قرار است قانون کار بهبود گردد که تعیین حق والدین مجرد برای کار از راه دور و ساعات کار کوتاه مدت را فراهم می‌کند.

بر اساس داده‌های وزارت اطلاع‌رسانی و توسعه اجتماعی جمهوری قزاقستان، تا اول دسامبر 2022، در مجموع 61 مرکز حمایت از خانواده در مناطق جمهوری قزاقستان فعالیت می‌کنند که از این تعداد 36 مرکز برای ارائه کمک به مادران پرفرزند ایجاد شده است. مقرر است تا سه سال آینده 97 مرکز حمایت از خانواده در قزاقستان افتتاح شود. این مراکز به هر خانواده‌ای که در شرایط سخت زندگی قرار می‌گیرد کمک‌های روانی، اجتماعی و حقوقی لازم و همچنین حمایت همه‌جانبه در توسعه نهاد خانواده را ارائه می‌کنند. هدف اصلی از افتتاح این مراکز کمک در زمینه سازگاری اجتماعی، آموزش، اشتغال و مشاوره در مورد مسائل مورد علاقه خانواده‌های پرجمعیت و کم درآمد و همچنین حمایت از توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان است. شایان ذکر است تأمین مالی مراکز توسط دستگاه‌های اجرایی محلی انجام می‌شود. در این مراکز مشاوره جامع (حقوقی، روانی، اجتماعی، مسکن و غیره)، آموزش اعضای خانواده‌های پرجمعیت، حمایت در راه‌اندازی کسب‌وکار خود، تقویت نهاد خانواده و برگزاری رویدادها انجام می‌شود. افزون بر این، به خانواده‌های بزرگ، کم‌درآمد و تک‌والدی خدمات مشاوره و کمک هزینه در مسائل مربوط به کار، خودسازی، افتتاح یک کسب‌وکار خانوادگی و سایر فعالیت‌های کارآفرینی (مانند تهیه طرح تجاری و  سواد مالی) ارائه می‌شود.

منبع مشترک:

https://www.gov.kz/uploads/2023/1/11/4eb472b5c92d3d8224cdc410abfaba90_original.2821402.pdf

کد خبر 18582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =