متخصصان درباره قانون جدید درباره رسانه های گروهی در قزاقستان چه می گویند؟

مجلس پارلمان جمهوری قزاقستان قانون جدید " رسانه های جمعی" را تصویب کرد. هدف از این لایحه بهبود قوانین رسانه های جمعی با در نظر گرفتن منافع دولت، نیازهای جامعه و روندهای توسعه در حوزه رسانه است.

تدوین قانون رسانه ای جدید تقریباً دو سال پیش آغاز شد. در این مدت پیش نویس قانون بارها تغییر و ویرایش می شد. این سند یکی از بحث‌انگیزترین اسناد در جامعه بود و انتقادات زیادی را به همراه داشت. و دقیقاً بر اساس این لایحه بود که بیشترین کارگروه ها در مجلس ایجاد شد.

نخستین کارگروه 60 نفره در ژوئن 2022 ایجاد شد. پس از شش ماه کار روی سند، لایحه به طرز چشمگیری تغییر کرد و تفاوت محسوسی با نسخه اولیه داشت.

به عنوان مثال، در نسخه اولیه پیش نویس نظریه پیشنهاد شده بود که محدودیت ها* در پرونده های حمایت از ناموس، حیثیت و شهرت کاری کاهش یابد. بر اساس این هنجار، خبرنگاران موظف بودند برای اثبات صحت مطالب خود آرشیو، اسناد تصویری و صوتی را به مدت 3 سال نگهداری کنند.

* مدت محدودیت مدت زمانی است که در طی آن ادعای ناشی از نقض حقوق شخص یا منافع مورد حمایت قانونی می تواند برآورده شود.

همچنین هنجاری در مورد اجرای دستورات تحریریه در «شرایط ویژه» به وجود آمد که بر اساس آن روزنامه نگاران موظفند در «شرایط خاص» به معنای شرایط اضطراری، مطالب خود را با مسئولان هماهنگ کنند. در غیر این صورت، می توانستند از انجام وظایف کارکنان رسانه جلوگیری کنند. این هنجار انتقادات زیادی را از سوی جامعه روزنامه نگاری به همراه داشته است.

روزنامه‌نگاران همچنین از قانون صدور کارت مطبوعاتی اجباری برای کارکنان رسانه‌ها که می‌توان آن را از کمیسیون ویژه دریافت کرد، ناراضی شدند. معیارها شامل حداقل پنج سال تجربه در زمینه روزنامه نگاری و آموزش تخصصی بود. همچنین مقرر شده بود که کمیسیون می تواند روزنامه نگاران را به دلیل «تخلفات اداری یا عدم رعایت موازین اخلاقی» از این کارت مطبوعاتی محروم کند.

هنجارهای دیگری نیز وجود داشت که جامعه روزنامه نگاری به شدت با آنها مخالف بود. به نظر آنها تعداد زیادی از پیشنهادهایی که ارائه کردند نادیده گرفته شد. و این نسخه از لایحه به نظر می‌رسید که از قانون «رسانه‌های جمعی» و «در مورد پخش تلویزیونی و رادیویی» «پیچیده» شده باشد.

در نوامبر 2023، این لایحه در اولین جلسه توسط نمایندگان مجلس پارلمان به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون بیش از 30 جلسه کارگروه تشکیل شده است. به گفته ژولدیز سلیمانوا رئیس کارگروه، موفق شدند  برخی از هنجارها  را معرفی و از آنها دفاع کنند.

پیشنهاداتی که در قانون جدید جا گرفتند

در 17 آوریل 2024 قانون با اصلاحات همراه در شور دوم مجلس پارلمان به تصویب رسید.

متخصصان درباره قانون جدید درباره رسانه های گروهی در قزاقستان چه می گویند؟

این لایحه توسط ژاناربک اشیمژانوف نماینده پارلمان ارائه شد. وی خاطرنشان کرد که این پیش نویس قانون با هدف بهبود قانونگذاری در حوزه رسانه های جمعی با در نظر گرفتن مصالح دولت، نیازهای جامعه و روندهای توسعه در حوزه رسانه انجام شده است.

ژاناربک اشیمژانوف در جریان ارائه این لایحه گفت: در این سند افزایش ارتقاء جایگاه خبرنگاران، تقویت حقوق و بازنگری در وظایف خبرنگاران و همچنین ایجاد شرایط برای گسترش امتیازات خبرنگاران فراهم شده است. به ویژه مفاهیم «وضعیت ویژه روزنامه‌نگار» و «رویه ساده اعتبارسنجی» معرفی شد، مفاهیم «اعتبارگذاری خبرنگاران (نمایندگان رسانه‌ها)» و «نظارت رسانه‌های گروهی» تبیین شد و صلاحیت‌های نظارت بر رسانه‌های گروهی مشخص شد. همچنین اصلاحیه‌ای برای ادغام نشریات آنلاین و خبرگزاری‌ها در مفهوم واحد «نشر آنلاین» که یکی از انواع رسانه‌ها خواهد بود، ایجاد شده است. وظایف اصلی فعالیت رسانه های جمعی روشن شده است.

مفاهیمی مانند «کارت مطبوعاتی»، «اطلاعات جمعی»، «برنامه تلویزیونی مذهبی»، «گزارش ملی از رعایت حقوق و آزادی‌های خبرنگاران»، «گواهی ثبت کانال تلویزیونی و رادیویی» حذف شدند.

همچنین قانون برای فعالیت حرفه ای روزنامه نگار (نماینده رسانه) ضمانت های قانونی تعیین کرده است.

محدودیت‌های ادعایی علیه رسانه‌ها در ارتباط با نقض حقوق از تاریخ انتشار چنین اطلاعاتی در رسانه‌ها از سه سال به یک سال کاهش یافت. مولف این اصلاحیه و همچنین اصلاحیه هایی برای تبیین وظایف اصلی رسانه و اصلاحیه بسیار مهم در ایجاد ضمانت های قانونی برای فعالیت حرفه ای خبرنگار، کارگروه پروژه بود.

این و سایر اصلاحات در قانون جدید انجام شد. پس از لازم‌الاجراء شدن آن، قوانین «رسانه‌های گروهی» و «پخش تلویزیون و رادیو» لغو می‌شود.

متخصصان درباره قانون جدید درباره رسانه های گروهی در قزاقستان چه می گویند؟

ژولدیز سلیمانوا، نماینده پارلمان و رئیس کارگروه این لایحه، درباره تغییرات قابل توجه در قانون جدید توضیح داد.

ژولدیز سلیمانوا در مصاحبه با ناظر تحلیلی آژانس کازینفورم گفت: از نظر من، تغییرات مهم این بود که اختیارات دستگاه مرکزی دولت و همچنین دستگاه های اجرایی محلی را به وضوح مشخص کردیم. ما شخصا مسئله شفافیت و توزیع سفارش  دولتی در زمینه اطلاع رسانی را تبلیغ نمودیم و در چارچوب این لایحه، سازوکارهای اصلی آن را شناسایی و توسعه دادیم.

او اشاره کرد که بیش از 30 هنجار مفهومی را ترویج کرده است. از جمله مسائلی مانند افزایش رقابت پذیری نشریات روزنامه ها و همچنین افزایش دستمزدها.

وی افزود: مثلاً برای روزنامه نگاری که به جاهای پرمخاطره می رود، امتیاز بیمه را تبلیغ کردیم. اکنون در برخی مناطق سیل آمده است و خبرنگار باید تجهیزات داشته باشد. او باید در برابر تمام این لحظات خطرناک بیمه شود. این استانداردها تصویب شد. در جایی، مخالف برخی هنجارها بودیم. مثلا همین پرس کارت. ما هم مخالف اعتبارسنجی بودیم که از یک راه ساده می توان آن را دریافت کرد. ما از قوانین اعتباربخشی یکسان حمایت کردیم. بسیاری از مقررات و تغییرات ما مورد حمایت کارگروه قرار گرفت. بسیاری از استانداردها، البته، قبول نشدند.

به گفته سرپرست کارگروه، بسیاری از هنجارهای مربوط به محتوای کودکان استقبال کردند. نماینده پارلمان گفت: کمک مالی را برای رسانه هایی که محتوای کودکان را منتشر می کنند، معرفی کردم. تعداد آنها در فضای رسانه ای بسیار کم است. اکنون آنها یک کمک هزینه جداگانه خواهند داشت. این هنجار مورد حمایت قرار گرفت.

به طور کلی، همانطور که وی خاطرنشان کرد، قانون جدید ادامه اقدامات گسترده مفهومی است. ژولدیز سلیمانوا گفت: در تابستان سال 2023،  قانون "در مورد بسترهای آنلاین" به تصویب رسید. رویکردها و هنجارهای اصلی در مورد توسعه پلاتفرم های آنلاین به وضوح در آنجا توضیح داده شده است. قانون "درباره رسانه های جمعی" ادامه آن کار گسترده است. در اینجا ما همه خبرگزاری ها، همه رسانه های جدید و همه رسانه های سنتی را رسانه جمعی می شناسیم. این ادامه آن کار مفهومی بزرگ است.

آیا تلاشی برای محدود کردن است یا تغییراتی نیز دارد؟

با این حال، برخی از نمایندگان این صنعت، صرفا دو جنبه واقعاً مثبت را در قانون جدید دیدند - کاهش محدودیت‌های قانونی و تعهد کارفرما به جبران خسارات وارده به روزنامه‌نگار در صورت آسیب رساندن به سلامتی وی یا در صورت فوت در حین انجام وظایف حرفه ای است.

برعکس، منتقدان رسانه، قانون جدید را یک پیروزی، هرچند نه کامل می دانند.

متخصصان درباره قانون جدید درباره رسانه های گروهی در قزاقستان چه می گویند؟

کارلیگاش ژامانقولوا، منتقد رسانه ای و رئیس بنیاد «عادل سوز» در مصاحبه با ناظر تحلیلی آژانس کازینفورم گفت: قوانین، در واقع ابزار ایجاد اصول برابر مقررات است - قوانین بازی یکسان برای همه، زمانی که عواقب نقض قوانین برای همه بازیکنان یکسان و اجتناب ناپذیر است. بنابراین خوب یا بد بودن یک قانون را باید از دو منظر ارزیابی کرد: آیا شرایط را برای شرکت کنندگان بدتر می کند؟ و آیا بهترین شرایط را برای شرکت کنندگان ایجاد می کند؟ لایحه ای که به مجلس سنا رسید، به استثنای چند نکته، چارچوب های سنگین جدیدی برای فعالان بازار ایجاد نمی کند و این یک پیروزی بزرگ هم برای آزادی بیان و هم برای رسانه به عنوان یک کسب و کار است. به گفته وی، این قانون حاوی نکات جدیدی است که به طور قابل توجهی کار روزنامه نگاران و دفاتر تحریریه مستقل را تسهیل می کند. نمونه بارز کاهش مدت محدودیت به 1 سال است.

* مدت محدودیت مدت زمانی است که در طی آن ادعای ناشی از نقض حقوق شخص یا منافع مورد حمایت قانونی می تواند برآورده شود.

وی تاکید کرد: روزنامه نگاران دیگر مجبور نخواهند بود تا آخر عمر آرشیوهای عکس، صوتی و تصویری را با شواهدی دال بر صحت داستان های خود در طول زندگی حرفه ای خود نگهداری کنند.

همانطور که رئیس بنیاد «اعدل سوز» خاطرنشان کرد هنوز کاستی هایی در قانون وجود دارد. وی گفت: همان چیزی را که در ابتدا گفتم که نمایندگان پارلمان از حمایت آن خودداری کردند، تکرار می‌کنم - برای محافظت از روزنامه‌نگاری عینی و محافظت در برابر اخبار جعلی، باید اقداماتی را برای تامین شفافیت نه فقط مالکان رسمی، بلکه شفافیت در منابع مالی رسانه‌ها، حامیان مالی و ذینفعان نهایی رسانه‌ها انجام دهیم. چرا این مهم است؟ خود مخاطب بر اساس برداشت خود از اینکه چه کسی برای تولید پرداخت می کند، باید انتخاب کند که آیا به اطلاعات اعتماد کند یا نه. بعلاوه، دفاتر تحریریه ای که منابعی را صرف تایید واقعیت و کار ویراستاران می کنند، باید نسبت به کانال های ناشناس انتشار اطلاعات دارای مزیت رقابتی باشند. و این مزیت در ایجاد ارزش شهرت بازار بر اساس اعتماد است.

به طور کلی، به نظر این کارشناس، کار این حوزه باید از طریق قوانین، سیستم های خود تنظیم کننده، و نه بر اساس قوانینی که اجرای آن مستلزم مداخله دستی مداوم است، ساختار یابد. این کارشناس در پایان گفت: امیدوارم در آینده فرصتی برای بازگشت به این موضوعات داشته باشیم.

یادآوری می شود که آخرین تغییرات در قانون رسانه ها در ژوئن 2020 انجام شده است. رئیس دولت، قانونی را برای جرم زدایی از افترا امضا کرد. به گفته کارشناسان رسانه، این اصلاحیه مهمی برای نمایندگان رسانه ها بود که به آنها اجازه می داد حداقل از پاسخگویی در مورد کار خود نترسند. انتظار می‌رود امسال قانون جدیدی «درباره رسانه‌های گروهی» به دنبال دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر «ایجاد رسانه‌های رقابتی و آزاد» در مارس ۲۰۲۲در پی وقایع ژانویه، تصویب شود. و اگرچه نمایندگان این صنعت آن را ایده آل نمی دانند و بسیاری از مفاهیم هنوز در حال روشن شدن هستند، کارشناسان خاطرنشان می کنند که این امر بستر لازم را برای تغییرات مثبت مورد نیاز جامعه و دولت ایجاد می کند.

منبع:

https://www.inform.kz/ru/nebolshaya-no-vse-zhe-pobeda-eksperti-o-novom-zakonoproekte-o-mass-media-5bd39e

کد خبر 19826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =