کشور بوسنی و هرزگوین از سه موجودیت سیاسی شامل بوسنی و هرزگوین، جمهوری صربسکا و منطقه برچکو تشکیل شده است. دولت بوسنی و هرزگوین در سطوح مختلف ملی، فدراسیون و کانتون تعریف و اداره می شود.

کشور بوسنی و هرزگوین از سه موجودیت سیاسی شامل بوسنی و هرزگوین، جمهوری صربسکا و منطقه برچکو تشکیل شده است. دولت بوسنی و هرزگوین در سطوح مختلف ملی، فدراسیون و کانتون تعریف و اداره می شود. (در موجودیت های جمهوری صربسکا و برچکو ساختارهای متفاوتی حاکم است).در سطح ملی، تولی امور فرهنگی ذیل وزارت امور مدنی تعریف می شود. در سطح پایین تر و در سطح فدراسیون، وزارت فدرال امور فرهنگ و ورزش و در سطح دولت کانتونی، وزارت فرهنگ و ورزش کانتون ها مسئولیت امور فرهنگی را عهده دار هستند.

1.وزارت امور مدنی بوسنی و هرزگوین

 1. معرفی ساختارها و دستگاه های متولی امر فرهنگ در کشور بوسنی و هرزگوین
 • وزیر: دوبراوکا بوشنیاک  Dubravka Bošnjak
 • مشغول به کار از سال 2023

وزارت امور مدنی بوسنی و هرزگوین به بخش ها و واحدهای زیر تقسیم می شود:

 • بخش سلامت
 • بخش آموزش
 • اداره شهروندی
 • بخش کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و بازنشستگی
 • بخش علم و فرهنگ
 • بخش ورزش
 • گروه زمین شناسی و هواشناسی
 • بخش حقوقی، پرسنلی و امور عمومی
 • بخش امور مالی

بخش علوم و فرهنگ مسئول هماهنگی فعالیت ها با مقامات ذیصلاح و تعیین راهبردها در سطح بین المللی در زمینه های علمی و فرهنگی است.

این بخش فعالیت خود را بر اساس اسناد اروپایی و اصول انجمن های بین المللی در زمینه علم و فرهنگ استوار می کند.

وظایف این بخش شامل:

 • نظارت بر اجرای توافقات داخلی و اسناد راهبردی در حوزه علمی و فرهنگی.
 • نظارت فعال بر فرآیندهای یکپارچه سازی اروپا؛ نظارت بر اجرای کنوانسیون ها و اعلامیه های مصوب؛
 • هدایت و هماهنگی فعالیت های همکاری با ارگان ها و نهاد های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و همچنین با سایر انجمن های جهانی در زمینه علم و فرهنگ.
 • شناسایی و بهره گیری از برنامه های کمک های مالی اتحادیه اروپا و سایر نهادها.
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های حوزه علم و فرهنگ در کشور.
 • مشارکت در فعالیت سازمان های بین المللی در زمینه علم و فرهنگ و تضمین اجرای تعهدات بین المللی بوسنی و هرزگوین در این زمینه ها،
 • مشارکت در روند تنظیم قراردادها/موافقتنامه های بین المللی در زمینه علم و فرهنگ؛
 • فعالیت در زمینه تقویت و ترویج علم و فرهنگ به عنوان بخش های اساسی پیشرفت کلی اجتماعی-اقتصادی کشور و موقعیت کشور در اروپا.

در بخش علم و فرهنگ، پشتیبانی اداری و فنی نیز به کمیسیون هماهنگی مسائل جوانان، کمیسیون همکاری با یونسکو و شورای علمی بوسنی و هرزگوین ارائه می شود.

 1. سطح فدرال (وزارت فرهنگ و ورزش فدراسیون بوسنی و هرزگوین)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine | Ministarstvo kulture i športa

 • وزیر: سانیا ولایساولیویچ

وزارت فرهنگ و ورزش فدرال، وظایف اداری، حرفه ای و سایر مسئولیت ها را در سطح صلاحیت فدراسیون عهده دار است که شامل هماهنگی در فعالیت های علمی و تحقیقاتی در زمینه حفاظت و استفاده از میراث فرهنگی و تاریخی، موزه، آرشیو، کتابخانه، انتشارات، تئاتر، موسیقی، هنر و سینما، فعالیتهای مؤسسات، انجمن ها، بنیادها و سایر اشخاص حقوقی در زمینه هنر، فرهنگ، ورزش و جوانان و سایر وظایف ذکر شده در قانون می شود.

موسسه حفاظت از بناهای تاریخی بخشی از وزارت فرهنگ و ورزش فدرال است.

ساختار داخلی وزارتخانه:

 • کابینه وزیر
 • بخش میراث فرهنگی-تاریخی و فرهنگ
 • بخش ورزش
 • بخش برای جوانان
 • بخش امور اقتصادی، مالی، حقوقی و عمومی

 1. سطح کانتون (وزارت فرهنگ و ورزش کانتون سارایوو):

Kenan Magoda | Vlada Kantona Sarajevo

فدراسیون بوسنی و هرزگوین از 10 کانتون (استان) تشکیل شده‌است. در این قسمت به متولی امور فرهنگی در کانتون سارایوو می پردازیم.

 • وزیر:    کنان ماگودا
 • مشغول به کار از سال 2023

چشم انداز:

 چشم انداز این وزارتخانه ایجاد یک محیط فرهنگی و ورزشی در کانتون سارایوو است که با منابع و فعالیت های خود، محیطی منحصر به فرد باتوجه به نیازهای توسعه اقتصادی-اجتماعی منطقه را ارائه دهد. مأموریت این وزارتخانه حمایت مسئولانه و آگاهانه از توسعه محتوا و فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی، حمایت از همکاری‌های بین‌المللی با هدف تبادل تجربیات و دانش در این زمینه و ارتقای فرهنگ و ورزش در کانتون سارایوو و بوسنی و هرزگوین با اصل احترام به حق برابری و توسعه خلاقانه نهادها و افراد است.

ساختار وزارت فرهنگ و ورزش کانتون سارایوو

فعالیت در حوزه وزارت در واحدهای سازمانی زیر انجام می شود:

 1. بخش فرهنگ
 2. بخش ورزش
 3. بخش امور اقتصادی و حقوقی

بخش فرهنگ وظایف اداری و حرفه ای مربوط به موارد زیر را انجام می دهد:

تعیین و پیشنهاد خط مشی توسعه فرهنگ و فعالیت های فرهنگی، تهیه، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات حوزه فرهنگی، تأسیس و نظارت بر کار مؤسسات فرهنگی عمومی زیر نظر وزارت، سازماندهی و مشارکت در سامان بخشیدن به مظاهر فرهنگی مهم برای کانتون، تنظیم و تضمین شرایط برای حفاظت، احیاء، احیای میراث فرهنگی-تاریخی و معماری، موزه ها، بناهای تاریخی و مجموعه های یادبود در منطقه کانتون سارایوو و سایر وظایف حرفه ای مرتبط با صلاحیت وزارت در حوزه فرهنگ.

بخش ورزش وظایف اداری و حرفه ای دیگر مربوط به موارد زیر را انجام می دهد:

تعیین و پیشنهاد سیاست ها در زمینه ورزش، فراغت و تفریح، تهیه، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در حوزه ورزش، سازماندهی و مشارکت در برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی مهم، ایجاد و نظارت بر کار مؤسسات عمومی در صلاحیت آنها و سایر وظایف حرفه ای مربوط به صلاحیت وزارت در این زمینه.

اداره امور اقتصادی و حقوقی وظایف مربوط به موارد زیر را انجام می دهد:

تهیه، پیشنهاد و اجرای قوانین و سایر مقررات در زمینه فرهنگ و ورزش، فراهم کردن شرایط مدیریت و فعالیت مؤسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ورزش. رسیدگی های بدوی، امور حقوقی، نظارت بر مقررات حوزه فرهنگ و ورزش، ارائه معاضدت حقوقی، اظهار نظر و پاسخ به استعلام مراجع، نهادهای عمومی، سازمان ها، انجمن ها و شهروندان، تهیه تحلیل و نظارت بر عملیات اقتصادی مردم موسسات، تهیه و تنظیم بودجه کانتون سارایوو، تهیه پیش نویس درخواست های بودجه، کنترل اجرای تعهدات در بودجه وزارت، نظارت بر اجرای تعهدات وزارتخانه، برنامه ریزی برای تخصیص بودجه به وزارت، پرداخت اعتبارات، اجرای نظام خزانه داری، انجام امور مربوط به کنترل مصارف مورد نظر وزارت، تهیه تحلیل، گزارش و اطلاعات در حوزه فرهنگی و ورزشی. مشارکت در تهیه برنامه های کاری، گزارش ها و سایر مواد و سایر وظایف مربوط به صلاحیت وزارت در این زمینه.

منبع: https://mks.ks.gov.ba/

https://www.fmks.gov.ba/hr/homepage-2/

http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-po%C4%8Detna?lang=en

1402/5/22

کد خبر 16710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =